Hezké prázdniny
Všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy přejeme pohodové a slunečné období prázdnin a dovolených.
Těšíme se na shledání ve čtvrtek 1. září 2016.
P.S. Po dobou prázdnin je škola uzavřena. V případě nutnosti volejte na tel.číslo 476 111 170 nebo pište na mail zsruska@zsruska.cz
Příjezd žáků II. stupně ze školy v přírodě
Předpokládaný návrat žáků ze školy ve přírodě se oproti plánovanému času posunul.
Návrat žáků očekáváme dnes mezi 13.30h - 14.00h z důvodu pozdějšího přistavení autobusů v místě konání školy v přírodě.
Oznámení rodičům
Vedení školy oznamuje zákonným zástupcům, že v době hlavních prázdnin, tj. od 1.7.2016 do 31.8.2016 bude přerušena činnost školní družiny.
Finanční příspěvek VZP na tuzemský ozdravný pobyt
Vážení rodiče,
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most uzavřela se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky v rámci projektu „Za zdravým vzduchem“ Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku zákonnému zástupci Pojištěnce, který se účastnil tuzemského ozdravného pobytu, a to v případě, že zákonný zástupce Pojištěnce projeví zájem o poskytnutí tohoto příspěvku a splní podmínky pro poskytnutí tohoto příspěvku.
Výše příspěvku FP VZP na jednoho Pojištěnce, účastníka tuzemského ozdravného pobytu , je stanovena do částky 1.200 ,- Kč (slovy jeden tisíc dvě stě korun českých).
Příspěvek se týká pouze žáků 1. stupně.
Postup při poskytnutí příspěvku VZP:
  1. Škola po návratu ze ŠvP vydá potvrzení o tom, že se Pojištěnec zúčastnil tuzemského ozdravného pobytu v celém rozsahu.
  2. Zákonný zástupce zažádá o příspěvek osobně na pobočce VZP, Vodní 871, Litvínov
  3. VZP poskytne příspěvek.
Školní jídelna
Vážení rodiče,
vzhledem k snadnému průběhu plateb stravného na měsíc září 2016, doporučuji těm, kteří platí obědy převodem z účtu, aby první platbu uhradili mezi 15. – 20. srpnem 2016. Tím se vyhnete dlouhému čekání při hotovostní platbě v budově školy.
Rodiče žáků prvních tříd platí první měsíc v hotovosti u vedoucí školní jídelny.
Smlouvu (přihlášku) ke stravování musí mí vyplněnou a odevzdanou všichni strávníci do 25.10. 2016 i v případě, že zvažují o přihlášení na obědy kdykoliv během školního roku.
Platba stravného hotově na září 2016
29. 8. 2016 11.00 – 13.00h
30. 8. 2016 12.020 – 14.00
31. 8. 2016 10.00 – 12. 00
Pro rodiče budoucích prvňáčků
Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků na první třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2016 od 16.30h ve školní jídelně.
Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/17
Vážení rodiče,
níže najdete seznamy registračních čísel dětí, které jsou přijaté k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016/17 v MŠ Čapkova 2035, MŠ Tylova 2085 a MŠ Soukenická 981.
Pozvánka na Férovou snídani
Pozvánka na benefiční běh
Pozvánka pro rodiče
Zveme všechny rodiče dne 21.4. 2016 na Den otevřených dveří od 8.00 - 10.00 hod., kdy můžete navštívit nejen výuku svých dětí.
Od 16.30 hod se tento den také uskuteční třídní schůzky I. stupně a od 17.00 hod. třídní schůzky II. stupně.