Seznam přijatých dětí do MŠ Tylova 2085 pro školní rok 2015/16
Vážení rodiče,
rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se týká dětí s těmito přidělenými registračními čísly:

04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38
Seznam přijatých dětí v MŠ Čapkova pro školní rok 2015/16
Vážení rodiče,
níže najdete seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaté k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čapkova pro školní rok 2015/16.

04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35
Dotazník "Mapa školy"
Vážení rodiče,
předkládám vám souhrnné výsledky dotazníkového šetření Mapa školy, které proběhlo v lednu a únoru 2015.
Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na klima školy. Na základě jeho výsledků může škola pozitivně ovlivňovat svůj chod a předcházet vzniku nežádoucích situací na straně žáků, rodičů i učitelů.
Ovoce a zelenina v barvách duhy
Vážení rodiče a kamarádi,
pomozte nám vyhrát výtvarnou soutěž "Ovoce a zelenina v barvách duhy" a dejte nám svůj hlas na internetových stránkách: www.facebook/happysnack.cz
Moc Vám všem děkuje třída II.B
Otevření školního hřiště pro veřejnost
Nabízíme možnost využití školního hřiště žákům školy i dalším návštěvníkům od pondělí do pátku v době od 16 do 19 hodin. O víkendu a při špatném počasí bude hřiště uzavřené.
Mimo provozní dobu je vstup do areálu přísně zakázán.
Během pobytu v areálu školy je třeba dodržovat provozní řád a řídit se pokyny správce hřiště
Zrušení schůzky Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Ruská
Vážená paní, vážený pane,
vzhledem ke konání finálového zápasu Tipsport extraligy v hokeji se jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov plánované na 16. 4. 2015 RUŠÍ.
Náhradní termín vám s předstihem sdělíme.
Děkujeme za pochopení.
Návrat ze školy v přírodě
Vážení rodiče,
příjezd dětí ze školy v přírodě ve Svoru je plánovaný na úterý 14.4. 2015 v čase od 12.00 do 12.45h.
Máme informace, že kufry do autobusů budou nakládány na základě ubytování dětí, nikoliv podle rozsazení tříd do autobusů.
Prosíme vás tímto o spolupráci a trpělivost při vykládání zavazadel po příjezdu.
členské schůze Spolku rodičů a přátel školy
Vážená paní, vážený pane,
zvu vás na jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov.
Termín je 16. 4. 2015, 17.00 hod ve školní jídelně.

Program:
  1. Návrh na změnu zapsaných údajů ve veřejném rejstříku
  2. Čestné prohlášení členů statutárního orgánu
  3. Smlouva o nájmu
  4. Plán činnosti Spolku
  5. Diskuse, usnesení

Těším se na společné setkání
Zápis do mateřských škol pro školní rok 2015/2016
Vážení rodiče,
zveme vás k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2015/2016, který se uskuteční ve středu 22. 4. 2015 od 9.00 hod do 16.00 hod ve čtvrtek 23. 4. 2015 od 13.00 do 16.00 hod.
Zápis bude probíhat v našich školkách:

   - Mateřská škola, Soukenická 981, Litvínov – „Parník“
   - Mateřská škola, Tylova 2085, Litvínov – „Pod lesem“
   - Mateřská škola, Čapkova 2035, Litvínov – „Vláček“

Při zápisu předloží zákonní zástupci dítěte občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplní Evidenční list a podají Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka školy tyto kritéria. Dokumenty jsou k nahlédnutí a stáhnutí přes výše uvedené odkazy.
Doporučujeme přijít k zápisu s vyplněnými formuláři, urychlíte tím administrativní část zápisu.
Děkujeme za spolupráci.
Přijatí žáci na školu pro školní rok 2015/2016
Seznam žáků, přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/16 naleznete v příloze této zprávy.
Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2014/2015
Zápis do mateřských škol pro školní rok 2015/16 proběhne ve dnech 22. a 23. dubna 2015. Veškeré potřebné informace naleznete v přiloženém plakátu k zápisu.
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2015/2016 se uskuteční již tradičně ve dvou dnech:
  • ve středu 4.2. 2015 od 13.00 - 17.00 hod.
  • ve tvrtek 5.2. 2015 od 8.00 - 15.00 hod.