Pozvánka na benefiční běh
Pozvánka pro rodiče
Zveme všechny rodiče dne 21.4. 2016 na Den otevřených dveří od 8.00 - 10.00 hod., kdy můžete navštívit nejen výuku svých dětí.
Od 16.30 hod se tento den také uskuteční třídní schůzky I. stupně a od 17.00 hod. třídní schůzky II. stupně.
Zápis do mateřských škol
Zápis do mateřských škol proběhne
  • 20. 4. 2016 od 9.00 hodin do 16.00 hodin
  • 21. 4. 2016 do 13.00 do 16.00 hodin
Sebou přineste: Rodný list dítěte, občanský průkaz, popřípadě vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsanou oběma rodiči.

Mateřská škola, Soukenická 981, Litvínov
V rámci školního vzdělávacího programu „Plavba mořem dětství“ jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy. Další nabídka: logopedická péče, předplavecký výcvik, pro zdravý rozvoj pohybových aktivit cvičení v hale, práce na počítačích ve spolupráci se základní školou, pořádání akcí s rodiči.

Mateřská škola, Tylova 2085, Litvínov
Děti vzděláváme podle Školního programu „Blízko lesa v přírodě jsme jak rybka ve vodě aneb lesní skřítkové jsou naši kamarádi“, vycházíme z umístění MŠ v blízkosti lesa a přírodní školní zahrady. Zaměřujeme se na rozvoj EKO cítění, zdravý pohyb a životní styl, preventivní logopedickou péči. Máme speciální třídu pro děti s vadami řeči. Nabízíme další vzdělávací nabídku: veselé pískání, před-plavecký výcvik, projekt Děti v pohybu - cvičení v hale, organizujeme výjezd na zotavovací pobyt, dopolední výlety, společné akce s rodiči atd.

Mateřská škola, Čapkova 2035, Litvínov
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Cesta vláčkem se sporťáčkem“ za poznáním, zábavou a sportem. Nabízíme dětem sportovní vyžití, sportovní soutěže během celého roku, dětskou jógu, kurzy plavání a cvičení, individuální pomoc dětem s vadami řeči, práce na počítačích, spolupráce se základní školou, přípravu na vstup do školy, pořádání akcí společně s rodiči, dopolední výlety. Věkově smíšené třídy – možnost sourozenců v jedné třídě.
Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků
Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků vyplnilo 67 rodičů. Jak odpověděli na otázku: Při výběru školy vás nejvíce ovlivnilo… se dozvíte z následujících 5 grafů, které zobrazíte po kliknutí na obrázek.
Přijatí žáci na školu pro školní rok 2015/2016
Seznam žáků, přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2016/17 naleznete v příloze této zprávy.