členské schůze Spolku rodičů a přátel školy
Vážená paní, vážený pane,
zvu vás na jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov.
Termín je 16. 4. 2015, 17.00 hod ve školní jídelně.

Program:
 1. Návrh na změnu zapsaných údajů ve veřejném rejstříku
 2. Čestné prohlášení členů statutárního orgánu
 3. Smlouva o nájmu
 4. Plán činnosti Spolku
 5. Diskuse, usnesení

Těším se na společné setkání
Zápis do mateřských škol pro školní rok 2015/2016
Vážení rodiče,
zveme vás k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2015/2016, který se uskuteční ve středu 22. 4. 2015 od 9.00 hod do 16.00 hod ve čtvrtek 23. 4. 2015 od 13.00 do 16.00 hod.
Zápis bude probíhat v našich školkách:

   - Mateřská škola, Soukenická 981, Litvínov – „Parník“
   - Mateřská škola, Tylova 2085, Litvínov – „Pod lesem“
   - Mateřská škola, Čapkova 2035, Litvínov – „Vláček“

Při zápisu předloží zákonní zástupci dítěte občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplní Evidenční list a podají Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka školy tyto kritéria. Dokumenty jsou k nahlédnutí a stáhnutí přes výše uvedené odkazy.
Doporučujeme přijít k zápisu s vyplněnými formuláři, urychlíte tím administrativní část zápisu.
Děkujeme za spolupráci.
Přijatí žáci na školu pro školní rok 2015/2016
Seznam žáků, přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/16 naleznete v příloze této zprávy.
Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2014/2015
Zápis do mateřských škol pro školní rok 2015/16 proběhne ve dnech 22. a 23. dubna 2015. Veškeré potřebné informace naleznete v přiloženém plakátu k zápisu.
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2015/2016 se uskuteční již tradičně ve dvou dnech:
 • ve středu 4.2. 2015 od 13.00 - 17.00 hod.
 • ve tvrtek 5.2. 2015 od 8.00 - 15.00 hod.
Vánoční přání
Radostné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce 2015 hlavně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů přejí děti, žáci a zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Litvínov, Ruská 2059.
schůze Spolku rodičů a přátel školy
Zveme rodiče a přátele školy na jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov. Schůzka se uskuteční 8. ledna 2015 od 17.30h ve školní jídelně.
Na programu schůzky se budou projednávat tyto body:
 1. Změna stanov Spolku
 2. Volba orgánu Spolku
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2014
 4. Rozpočet pro rok 2015
 5. Diskuse, usnesení
POZVÁNKA NA KURZ GRAFOMOTORIKY
6.1. 2015 v 15 hodin v učebně speciálního pedagoga (č.dv. 15) proběhne informační schůzka pro zájemce o grafomotorický kurz.

Kurz grafomotoriky je určen zejména žákům 1. a 2. tříd, příp. předškolákům, kteří mají obtíže při psaní (kreslení) - bolí je ruka, písmo je neupravené, křečovité, špatně drží psací potřeby, mají tzv. „těžkou“ ruku.
Kurz je rozvržen do 10 lekcí, předpokládá se účast dítěte i s rodičem. Délka jednotlivých lekcí je cca 45 min.

Zájemci se mohou nahlásit tel. 476 111 689 nebo e-mailem: kostelecka@zsruska.cz