Přijatí žáci na školu pro školní rok 2015/2016
Seznam žáků, přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2015/16 naleznete v příloze této zprávy.
Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2014/2015
Zápis do mateřských škol pro školní rok 2015/16 proběhne ve dnech 22. a 23. dubna 2015. Veškeré potřebné informace naleznete v přiloženém plakátu k zápisu.
Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2015/2016 se uskuteční již tradičně ve dvou dnech:
  • ve středu 4.2. 2015 od 13.00 - 17.00 hod.
  • ve tvrtek 5.2. 2015 od 8.00 - 15.00 hod.
Vánoční přání
Radostné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce 2015 hlavně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů přejí děti, žáci a zaměstnanci Základní školy a Mateřské školy Litvínov, Ruská 2059.
schůze Spolku rodičů a přátel školy
Zveme rodiče a přátele školy na jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov. Schůzka se uskuteční 8. ledna 2015 od 17.30h ve školní jídelně.
Na programu schůzky se budou projednávat tyto body:
  1. Změna stanov Spolku
  2. Volba orgánu Spolku
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2014
  4. Rozpočet pro rok 2015
  5. Diskuse, usnesení
POZVÁNKA NA KURZ GRAFOMOTORIKY
6.1. 2015 v 15 hodin v učebně speciálního pedagoga (č.dv. 15) proběhne informační schůzka pro zájemce o grafomotorický kurz.

Kurz grafomotoriky je určen zejména žákům 1. a 2. tříd, příp. předškolákům, kteří mají obtíže při psaní (kreslení) - bolí je ruka, písmo je neupravené, křečovité, špatně drží psací potřeby, mají tzv. „těžkou“ ruku.
Kurz je rozvržen do 10 lekcí, předpokládá se účast dítěte i s rodičem. Délka jednotlivých lekcí je cca 45 min.

Zájemci se mohou nahlásit tel. 476 111 689 nebo e-mailem: kostelecka@zsruska.cz