Výstavba víceúčelového hřiště Tylova ul. v Litvínově
Naše organizace….je partnerem projektu „Výstavba víceúčelového hřiště Tylova ul. v Litvínově“, který byl doporučen k financování z 69. výzvy Regionálního operačního programu II Severozápad pod registračním číslem projektu CZ.1.09/1.2.00/88.01359. Projekt je zaměřen na výstavbu nového víceúčelového hřiště a včetně revitalizace veřejného prostoru. Cílem projektu je vytvoření kvalitního veřejného prostoru pro trávení volného času.
Další informace o projektu naleznete na: http://www.mulitvinov.cz
Informace pro rodiče prvňáků
1. 9. 2015 – Slavnostní uvítání žáků 1. tříd a dětí z přípravné třídy od 8.00 do 8.45 hod.
Vstup do školy spodním vchodem z Ruské ulice.
Ještě ten den od 17.00 se rodiče zúčastní první třídní schůzky. Paní učitelky je seznámí s organizací výuky, rozvrhem hodin, rodiče si zvolí zástupce třídy do Spolku rodičů, domluví se s nimi, co bude potřeba dokoupit. Většinou se domluví, že některé pomůcky objedná přímo třídní učitelka z třídního fondu. Na nákup obalů a dalších potřeb bude dost času, na počátku se děti s prostředím seznamují, pracují na volné listy papíru, používají obyčejnou tužku a pastelky.
Na schůzku se dále dostaví vychovatelka ze školní družiny a seznámí rodiče s organizací práce v ŠD. Rodiče obdrží také informace o způsobu platby školného a stravného, o možnostech objednávání jídel.
Paní učitelky odpoví na všechny vaše dotazy.

Těšíme se na shledanou!
Seznam žáků podle tříd bude zveřejněn na webových stránkách školy a na veřejné desce školy na školní budově poslední prázdninový týden v měsíci srpnu.
Zahájení školního roku pro žáky 2. – 9. tříd
2. – 9. třídy zahájí školní rok v úterý 1. 9. 2015 v 9.00 hod ve svých třídách.
První školní den jako obvykle nebude delší než jedna vyučovací hodina. Třídní učitel seznámí žáky s organizací výuky, rozvrhem týdenním plánem.
Krásné prázdniny
Krásné prázdniny přeje vedení školy všem zaměstnancům, žákům a jejich rodičům. Slunečné dny, pohodu, prázdninové zážitky a ve školním roce 2015/16 na shledanou.
Konec školního roku 2014/2015
V pondělí 29. června a v úterý 30. června 2015 vyhlásila ředitelka školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Školní jídelna v tyto dny nevaří, školní družina je z provozních důvodů mimo provoz.
Školní rok 2014/ 2015 končí vydáním vysvědčení v pátek 26. června 2015 v 8.45h.
Pozvánka na Stužkování IX.A & IX.B
Pozvánka na výstavu Žákovského parlamentu
Pozvánka na schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
zveme vás na první třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 4. června 2015 od 16.30h ve školní jídelně (vstup bočním „hnědým“ vchodem).
Těšíme se na setkání s vámi.
Seznam přijatých dětí do MŠ Tylova 2085 pro školní rok 2015/16
Vážení rodiče,
rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se týká dětí s těmito přidělenými registračními čísly:

04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38
Seznam přijatých dětí v MŠ Čapkova pro školní rok 2015/16
Vážení rodiče,
níže najdete seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaté k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čapkova pro školní rok 2015/16.

04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35
Dotazník "Mapa školy"
Vážení rodiče,
předkládám vám souhrnné výsledky dotazníkového šetření Mapa školy, které proběhlo v lednu a únoru 2015.
Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na klima školy. Na základě jeho výsledků může škola pozitivně ovlivňovat svůj chod a předcházet vzniku nežádoucích situací na straně žáků, rodičů i učitelů.