Krásné prázdniny
Krásné prázdniny přeje vedení školy všem zaměstnancům, žákům a jejich rodičům. Slunečné dny, pohodu, prázdninové zážitky a ve školním roce 2015/16 na shledanou.
Konec školního roku 2014/2015
V pondělí 29. června a v úterý 30. června 2015 vyhlásila ředitelka školy volný den dle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Školní jídelna v tyto dny nevaří, školní družina je z provozních důvodů mimo provoz.
Školní rok 2014/ 2015 končí vydáním vysvědčení v pátek 26. června 2015 v 8.45h.
Pozvánka na Stužkování IX.A & IX.B
Pozvánka na výstavu Žákovského parlamentu
Pozvánka na schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků
Vážení rodiče,
zveme vás na první třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 4. června 2015 od 16.30h ve školní jídelně (vstup bočním „hnědým“ vchodem).
Těšíme se na setkání s vámi.
Seznam přijatých dětí do MŠ Tylova 2085 pro školní rok 2015/16
Vážení rodiče,
rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se týká dětí s těmito přidělenými registračními čísly:

04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38
Seznam přijatých dětí v MŠ Čapkova pro školní rok 2015/16
Vážení rodiče,
níže najdete seznam registračních čísel dětí, které jsou přijaté k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čapkova pro školní rok 2015/16.

04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35
Dotazník "Mapa školy"
Vážení rodiče,
předkládám vám souhrnné výsledky dotazníkového šetření Mapa školy, které proběhlo v lednu a únoru 2015.
Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na klima školy. Na základě jeho výsledků může škola pozitivně ovlivňovat svůj chod a předcházet vzniku nežádoucích situací na straně žáků, rodičů i učitelů.